4 ZALETY INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE


Ubezpieczenie na życie warto mieć i przemawia za tym bardzo wiele różnorodnych argumentów. To przede wszystkim ochrona własnego zdrowia oraz zabezpieczenie życia swoich bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Nie ma skuteczniejszej ochrony i nie ma lepszego zabezpieczenia finansowego.

W najbardziej dramatycznych momentach życia, kiedy wszyscy dookoła wyciągają od chorego lub rodziny zmarłego pieniądze, tylko ubezpieczenie te pieniądze przyniesie i pomoże się finansowo podnieść. Mało tego, to właśnie ubezpieczenie na życie i zdrowie, niejeden raz pomogło ubezpieczonym wyjść z problemów, uporać się z kłopotami czy nawet uratowało im życie. To bardzo ważne, a przede wszystkim skuteczne wsparcie. Jakie jeszcze argumenty przemawiają za korzyściami płynącymi z indywidualnego ubezpieczenia na życie?

Zaleta nr 1 – dostosowanie zakresu ochrony
Indywidualne ubezpieczenie na życie można zaprojektować zgodnie z własnymi potrzebami, wymaganiami i oczekiwaniami. Takie rozwiązanie powoduje, że polisa na życie jest po prostu „szyta na miarę” danego ubezpieczonego. Spełnia jego własne oczekiwania i zaspokaja dokładnie jego potrzeby. Nie ma w niej umów, które byłyby ubezpieczonemu niepotrzebne. Nikt przecież nie lubi płacić za zbędne opcje, z których z dużym prawdopodobieństwem nigdy w życiu nie skorzysta.

W ubezpieczeniu indywidualnym nie ma takich zbędnych opcji, bo ich się po prostu nie kupuje. Jeżeli coś jest potrzebne, to się to kupuje, jeżeli jest niepotrzebne, to się z tego rezygnuje. Można przeanalizować co jest dostępne w ofercie obecnie na rynku analizując sobie szczegółowo indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniaonline.pl.

Zaleta nr 2 – kształtowanie sumy ubezpieczenia
Ubezpieczenie indywidualne pozwala również na to, by samodzielnie dopasować właściwą sumę ubezpieczenia. Inna oczywiście będzie suma na życie, a inna zostanie ustalona na leczenie, ale co najważniejsze, będzie to taka suma, jaka daje ubezpieczonemu poczucie bezpieczeństwa. W przypadku ubezpieczenia grupowego takie rozwiązanie nie jest możliwe, bo sumy są uśrednione i narzucone. Jeżeli jednak jest to ubezpieczenie indywidualne, to każdy może sobie dopasować taką polisę, jaka będzie najlepsza, również pod kątem sumy ubezpieczenia.

Zaleta nr 3 – indywidualne podejście do polisy
Wybierając dla siebie polisę indywidualną na życie z ubezpieczeniaonline.pl można samodzielnie podjąć decyzję odnośnie każdego jej aspektu. Oczywiście, wszystkie te decyzje mogą być podejmowane w odniesieniu do możliwości dopuszczalnych regulaminem, ale każda z decyzji jest indywidualna, własna i bez konieczności konsultowania czy ustalania jej z kimkolwiek.

Decydując się na ubezpieczenie grupowe, czy nawet rodzinne, jedna decyzja ma wpływ na pozostałe elementy polisy. Wszyscy ubezpieczeni mają podobne rozwiązania, a sam fakt trwania lub nietrwania polisy zależny jest od wszystkich uczestników ubezpieczenia. Co również jest tu bardzo istotne, to nawet czas trwania musi być wspólnie uzgodniony. Jeżeli jednak jest to polisa indywidualna, to czas jej trwania i zakres je obowiązywania jest zależny tylko od ubezpieczonego.

Zaleta nr 4 – zmiana szczegółów umowy
Wszelkie modyfikacje których można dokonywać w czasie trwania polisy zależne są w przypadku ubezpieczenia indywidualnego od samego ubezpieczonego. Może on skrócić czas jej trwania, zmienić zakres. Może zrezygnować z jakiejś umowy lub też dokupić sobie kolejną umowę dodatkową. Może również zmienić sumy ubezpieczenia na każdej z wybranych umów. Jeżeli jest to ubezpieczenie grupowe czy rodzinne, to wprowadzanie tego rodzaju modyfikacji nie jest tak łatwe. Oczywiście, nie jest to niemożliwe, ale nie jest proste, jak w przypadku polisy indywidualnej, dlatego jest ona tak korzystna.

Ubezpieczenie indywidualne na życie jest bardzo wygodne, praktyczne i bardzo przydatne. Ma wiele zalet i wspomniane wyżej cztery, to zaledwie kilka z nich.
Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 22 Marca 2017

Podziel się