Dłubniański Park Krajobrazowy.


Dłubniański Park Krajobrazowy położony jest na granicy Wyżyny Krakowskiej i Wyżyny Miechowskiej na terenie 6 gmin: Gołcza, Iwanowice, Michałowice, Skała, Trzyciąż, Zielonki. Rozciąga się od Dziekanowic w kierunku północnym i północno - zachodnim do wsi Trzyciąż. Jego powierzchnia wynosi 10959,6 ha. Nazwa parku wywodzi się od rzeki Dłubni, której dolina biegnie od północy na południe przez cały obszar parku.

W obrębie parku projektuje się utworzenie dwóch rezerwatów przyrody:
- Ostrysz - rezerwat leśno - krajobrazowy położony w okolicach Glanowa. Ochronie podlegałby tam fragment lasu łęgowego, płaty ciepłej buczyny oraz zręby skalne z roślinnością kserotermiczną.
- Jodłowy Trzyciąż - rezerwat leśny, częściowy, położony w okolicach Zagórowej. Ochronie podlegałby drzewostan mieszany z dużym udziałem jodły jako gatunku godnego szczególnej ochrony na obszarze Wyżyny Krakowskiej.

W Dłubniańskim Parku Krajobrazowym występuje 28 pomników przyrody m.in. stara aleja kasztanowców białych w Minodze, drzewa w zabytkowym parku dworskim w Młodziejowicach i Tarnawie, źródło "Jordan" w Ściborzycach i źródło Dłubni.

Wybrane zabytki znajdujące się na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego:
- Zespół Klasztoru Norbertanek w Imbramowicach pochodzący z XVIII - XX wieku
- w obrębie zespołu kościół p.w. św. Piotra i Pawła, klasztor, dom kapelana, obiekty gospodarcze
- Kościół p.w. św. Benedykta w Imbramowicach z XVIII wieku
- Drewniany kościół p.w. Św. Trójcy w Iwanowicach pochodzący z XVIII - XX wieku
- Kościół p.w. Narodzenia N.M.P. w Minodze założony w 1736 roku, architektura z XIX - XX wieku
- Kościół p.w. św. Andrzeja w Sieciechowicach założony w 1325 roku, architektura z XVII - XIX wieku
- Kościół p.w. św. Mikołaja w Wysocicach założony w XII - XIII wieku, architektura z XVII - XIX wieku
- Zespół dworski w Michałowicach z XIX wieku z zabytkowym parkiem
- Zespół dworski w Sieciechowicach z XVIII - XIX wieku; w obrębie zespołu dwór i zabytkowy park
- Dwory w Maszkowie oraz we wsi Książniczki z resztkami parków dworskich z przełomu XIX i XX wieku; Dwory w Ściborzycach oraz w Wysocicach z parkami dworskimi
- Ślady dworu z XVIII wieku w Wilczkowicach z "ogrodem włoskim"
- Kaplica we wsi Zerwana z 1744 roku
- Zespół dworski w Dziekanowicach z XVIII - XIX wieku z zabytkowym parkiem
- Zespół dworski w Glanowie z XVIII - XX; w obrębie zespołu dwór, budynki folwarczne oraz ozdobny ogród z przełomu XIX i XX wieku
- Zespół dworski we wsi Gołoszyn z XIX - XX wieku, w obrębie zespołu dwór oraz ogród
- Zespół dworski w Minodze XVII - XIX wieku z zabytkowym parkiem i aleją modrzewiową
- Zespół dworski w Młodziejowicach z XVI - XX; w obrębie zespołu dwór oraz zabytkowy park
 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o informacjach ogólnych o Małopolskich Parkach Krajobrazowych, w którym znajdują się również linki do pozostałych artykułów o Parkach Krajobrazowych w Małopolsce.
http://www.twojamalopolska.pl//zespol_parkow_krajobrazowych_w_malopolsce_-_informacje_ogolne._d4538_pol.htmlGaleria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 2 Marca 2012

Podziel się