Rezerwat przyrody Opalonki.


Rezerwat przyrody Opalonki położony jest w pobliżu miejscowości Klonów, na Wyżynie Miechowskiej w województwie małopolskim. Rezerwat znajduje się na południowym zboczu wzgórza zbudowanego ze skał górnokredowych, pociętego drobnymi parowami. Utworzony został w 1955 roku, a jego powierzchnia wynosi 2,42 ha.

Obszar rezerwatu Opalonki ma charakter stepowy i obejmuje część wzgórza kredowego, na którym znajdują się bogate stanowiska roślinności kserotermicznej. Nie ulega wątpliwości, że największą wartość przyrodniczą reprezentuje murawa kserotermiczna - niezwykle bogata florystycznie, kwiecista murawa omanu wąskolistnego – Inuletum ensifoliae, które występują jedynie w wąskim pasie pomiędzy lasem, a polami uprawnymi.
Na terenie rezerwatu Opalonki występuje również wiele gatunków roślin objętych ochroną, a są to m.in. wiśnia karłowata, dziewięćsił bezłodygowy, miłek wiosenny, oman wąskolistny, len włochaty, len złocisty, podkolan biały, storczyk męski i storczyk kukawka.
W lasach grądowych występuje buławnik wielkokwiatowy i buławnik mieczolistny.

Brak użytkowania rolniczego (wypasu, koszenia, wycinania nalotu drzew i krzewów) sprawił, że murawa kserotermiczna tego obszaru silnie zarosła. Sukcesja w kierunku zbiorowisk leśnych eliminuje szereg gatunków i miejsc otwartych. Utrzymanie zbiorowiska uzależnione jest bezpośrednio od przywrócenia tych zabiegów, czyli: usuwania części zakrzewień i zadrzewień, zapobiegania zarastaniu murawy, koszenia i prowadzenie wypasu owiec.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 13 Sierpnia 2012

Podziel się