Wiśnicko - Lipnicki Park Krajobrazowy.


Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy powstał w kwietniu 1997 roku i umiejscowiony jest w północno – wschodniej części województwa małopolskiego, obejmując także fragment Pogórza Wiśnickiego. Powierzchnia Parku to 14 311 ha, a jego granice biegną wzdłuż granic administracyjnych gmin Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana (powiat bocheński). Obszar został objęty ochroną przede wszystkim ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów oraz unikalny dla całego Pogórza Karpat Zachodnich krajobraz kulturowy. Tworzą go zabytkowe układy urbanistyczne Nowego Wiśnicza i Lipnicy Murowanej, długie ciągi wsi położone w dolinach oraz tradycyjne zagospodarowanie rolnicze terenu z mozaiką pól i łąk.

Rzeźba terenu Parku (niezwykle różnorodna) i budowa geologiczna Pogórza Wiśnickiego a także związana z tym różnorodność warunków klimatycznych, glebowych i wodnych pociągają za sobą bogactwo środowisk przyrodniczych. Występują tu łagodnie wzniesione i częściowo zalesione wzgórza, których zbocza zbudowane są ze skałek tworzących miejscami ciekawe formacje.

Duża różnorodność dotyczy także składu gatunkowego roślin występujących na terenie Parku. W jego południowej części przeważa żyzna buczyna Karpacka, w północnej grądy i bory mieszane. Występuje tu również kwaśna buczyna niżowa, żyzna jedlina oraz bur świeży. Z drzew dominują: sosna, dąb, buk i jodła. Wzdłuż cieków wodnych występują: łęg olszowo – jesionowy, łęg podgórski i olszyna karpacka. Gatunki preferujące środowiska podmokłe i bagienne występujące na terenie Parku to: gnidosz błotny, skrzyp bagienny, kozłek całolistny, wełnianka wąskolistna i jeżogłówka gałęzista. Wyróżniają się też murawy kserotermiczne, zespoły torfowiskowe, młaki turzycowo – mietlicowe i turzycowo – kozłkowe. Z licznych gatunków objętych ochroną prawną, na szczególną uwagę zasługują gatunki górskie takie jak: ciemiężyca zielona, dziewięćsił bezłodygowy i goryczuszka orzęsiona, lilia złotogłów, parzydło leśne, pióropusznik strusi i skrzyp olbrzymi. Na wilgotnych łąkach rosną kukułki (storczyki): szerokolistna i plamista, a na nielicznych torfowiskach bagno zwyczajne i modrzewnica zwyczajna.

Zjawiskiem szczególnym w świecie zwierząt Wiśnicko - Lipnickiego Parku Krajobrazowego jest duża różnorodność gatunków nietoperzy, które reprezentowane są przez takie gatunki jak: gacek wielkouchy, mopek Barbastella, mroczek późny, nocek duży, nocek Natterera i najrzadszy gatunek występujący w Polsce – podkowiec mały (wszystkie gatunki nietoperzy objęte są ścisłą ochroną gatunkową). Licznie występują na terenie zamku i fortyfikacji w Nowym Wiśniczu.
Z kolei przedstawiciele ryjówkowatych reprezentowane m.in. przez: ryjówkę aksamitną, ryjówkę malutką, rzęsorka rzeczka, rzęsorka mniejszego i zębiełka karliczka. Inne ssaki zamieszkujące teren Parku to m.in. gronostaj, łasica, orzesznica, kret, jeż wschodni i wydra. Spośród 80 gatunków ptaków chronionych na uwagę zasługują: bocian czarny, grubodziób, pełzacz leśny, sikora czarnogłówka, raniuszek. Inne chronione kręgowce to: ryby (strzebla potokowa), 7 gatunków płazów i 6 gatunków gadów.

Na terenie Parku utworzony został również rezerwat przyrody "Kamień Grzyb".

Do najcenniejszych walorów kulturowych Wiśnicko - Lipnickiego Parku Krajobrazowego można zaliczyć:
Nowy Wiśnicz w którym znajdują się:
- Zabytkowy zamek Kmitów i Lubomirskich z XIV w.
- Pałac w Kopalinach z początku XX w
- Dworek Koryznówka z XIX w.
- Klasztor Karmelitów Bosych z XVII w.
- Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP
- Kościół Parafialny p.w. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu z XVI w.
- Kościół p.w. Ducha Świętego w Chronowie z XVII w.
- Muzeum Biograficzne Stanisława Klimowskiego
- Muzeum Ziemi Wiśnickiej

Lipnica Murowana, w której znajdują się:
- Dwór Ledóchowskich w Lipnicy Dolnej z XIX w
- Dom Starościński w Rynku z XVII w.
- Kościół Świętego Szymona z XVII w.
- Kościół p.w. Narodzenia NMP w Rajbrocie z początku XVI w.
- Lipnicka Izba Regionalna z początku XIX w.
- Zabytkowy Rynek Lipnicy Murowanej
- Kościół Świętego Leonarda w Lipnicy Dolnej z XII w.
- Kościół Parafialny Świętego Andrzeja Apostoła z XIV w.
 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o informacjach ogólnych o Małopolskich Parkach Krajobrazowych, w którym znajdują się również linki do pozostałych artykułów o Parkach Krajobrazowych w Małopolsce.
http://www.twojamalopolska.pl/dla_poczatkujacych/przewodnik_po_malopolsce/zespol_parkow_krajobrazowych_w_malopolsce_-_informacje_ogolne._d4538_pol.htmlGaleria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 15 Marca 2012

Podziel się