Zespół Parków Krajobrazowych w Małopolsce - informacje ogólne.


Informacje ogólne dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego będą wstępem do serii szczegółowych artykułów o Parkach Krajobrazowych utworzonych w Małopolsce.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest jednostką budżetową samorządu Województwa Małopolskiego powstałą 30 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu i Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie.
Do głównych zadań ZPKWM należy ochrona wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Działaniami statutowymi ZPKWM są: prowadzenie edukacji ekologicznej zwłaszcza młodzieży szkolnej i studentów, ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej oraz propagowanie turystyki na terenie parków krajobrazowych.
W Małopolsce zostało utworzonych 11 Parków Krajobrazowych.


Krótka historia Małopolskich Parków Małopolskich:

1981-12-02 – utworzenie Bielańsko-Tynieckiego PK, Dłubniańskiego PK, PK Orlich Gniazd, Tenczyńskiego PK, PK Dolinki Krakowskie, Rudniańskiego PK,

1983-03-29 – utworzenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie obejmującego swym obszarem działania parki krajobrazowe założone w 1981r.,

1987-09-11 – utworzenie Popradzkiego PK,

1995-11-16 – utworzenie Ciężkowicko-Rożnowskiego PK, PK pasma Brzanki,

1997- 04-17 – utworzenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Tarnowskiego, obejmującego swym obszarem działania Ciężkowicko-Rożnowski PK, PK pasma Brzanki,

1997-05-12 – utworzenie Wiśnicko-Lipnickiego PK i włączenie go do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Tarnowskiego,

1998-05-04 – zmiana nazwy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Tarnowskiego na Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza,

1998-06-16 – utworzenie PK Beskidu Małego,

2009-01-30 – połączenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, Parków Krajobrazowych Pogórza i Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

 
Poniżej linki do Małopolskich Parków Krajobrazowych:
http://www.twojamalopolska.pl//bielansko-tyniecki_park_krajobrazowy._d4957_pol.html
 
http://www.twojamalopolska.pl//tenczynski_park_krajobrazowy._d4966_pol.html
 
http://www.twojamalopolska.pl//park_krajobrazowy_dolinki_krakowskie._d4968_pol.html
 
http://www.twojamalopolska.pl//dlubnianski_park_krajobrazowy._d4973_pol.html
 
http://www.twojamalopolska.pl//park_krajobrazowy_orlich_gniazd._d4982_pol.html
 
http://www.twojamalopolska.pl//rudnianski_park_krajobrazowy._d4983_pol.html
 
http://www.twojamalopolska.pl//popradzki_park_krajobrazowy._d4984_pol.html
 
http://www.twojamalopolska.pl//ciezkowicko_%E2%80%93_roznowski_park_krajobrazowy._d4990_pol.html
 
http://www.twojamalopolska.pl//park_krajobrazowy_beskidu_malego._d4991_pol.html
 
http://www.twojamalopolska.pl//wisnicko_-_lipnicki_park_krajobrazowy._d4999_pol.html
 
http://www.twojamalopolska.pl//park_krajobrazowy_pasma_brzanki._d5000_pol.htmlGaleria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 14 Listopada 2011

Podziel się