Instytucje kultury w Małopolsce coraz bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami


Spektakl z audiodeskrypcją? Teatr, gdzie łatwo poruszać się na wózku? Muzeum z alfabetem Braille’a? Warsztaty dla osób niewidzących i słabowidzących? Asystent, który pomoże poruszać się po budynku? Obsługa, która wie jak się zachować w stosunku do osób z niepełnosprawnością? Takie rozwiązania wprowadziły instytucje kultury Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa”.

Jest to pierwszy prowadzony na tak dużą skalę projekt, którego celem jest poprawa dostępności instytucji kultury i ich oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym roku w ramach projektu podjęto wiele działań, aby ułatwić dostęp do kultury wszystkim, bez względu na stan zdrowia czy wiek. W wielu instytucjach usunięto bariery architektoniczne, wprowadzono dodatkowe udogodnienia i oznakowania przestrzeni, przygotowano ofertę uwzględniającą różne potrzeby (np. ścieżki zwiedzania z audiodeskrypcją czy tłumaczenia na język migowy). Prawie 500 pracowników z 23 instytucji wzięło udział w szkoleniach z zasad savoir-vivre oraz profesjonalnej obsługi gości z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Zmiany te wprowadzane były zgodnie z Wytycznymi dostępności 2017, czyli standardami dostosowania instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wypracowanymi przez ekspertów w ramach projektu. W roku 2017 wytyczne dotyczą kwestii najbardziej podstawowych, w kolejnych latach będą one stopniowo uszczegóławiane i uzupełniane.

W poniedziałek, 4-go grudnia, w Krakowskim Teatrze Scena STU odbędzie się uroczyste wręczenie świadectw dostępności dla instytucji kultury Województwa Małopolskiego, które wdrożyły rekomendacje ekspertów i pozytywnie przeszły ich ocenę. Świadectwa dostępności zostaną przyznane w trzech kategoriach: dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu, niepełnosprawnością wzroku i niepełnosprawnością ruchową.

Które z 23 instytucji kultury Województwa Małopolskiego otrzymają świadectwa i w jakim zakresie? Tego dowiemy się 4 grudnia o godz. 11.00 w czasie uroczystości w Teatrze STU. W ramach wydarzenia zostanie  wystawiony spektakl „Mały Książę” w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (z audiodeskrypcją, pętlą indukcyjną, tłumaczeniem na język migowy oraz przestrzenią dostępną dla osób poruszających się na wózkach).

Projekt wspierają organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami (m.in. Fundacja Kultury bez Barier, Fundacja Między Uszami, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Fundacja Anny  Dymnej Mimo Wszystko) oraz ludzie teatru, filmu, osoby zaangażowane społecznie: Anna Dymna, Dorota Segda, Jasiek Mela, Adam Nawojczyk, Mikołaj Grabowski, Łukasz Maciejewski i Szymon Czacki.

Projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” jest finansowany i koordynowany przez Województwo Małopolskie, a jego bezpośrednim realizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie: www.malopolska.pl/kulturawrazl
iwa
 
Więcej ciekawych artykułów znajdziecie TUTAJ
Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 29 Listopada 2017

Podziel się