Rezerwat przyrody Żebracze.


Rezerwat przyrody Żebracze jest leśnym rezerwatem przyrody znajdującym się w gminie Muszyna, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Położony jest w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Jaworzyny, w dolnej części opada do potoku Szczawnik, gdzie zajmuje część stoku Kotelniczego Wierchu. Teren ten przynależy do leśnictwa Szczawnik, a nadleśnictwa Piwniczna. Utworzony został w 1995 roku i zajmuje powierzchnię  44,67 ha, a wraz z otuliną 148,74 ha. Głównym celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołu buczyny karpackiej o zróżnicowanym składzie gatunkowym.

W rezerwacie Żebracze, bukowo-jodłowe drzewostany (ich średni wiek wynosi około 150 lat) położone są na stromym stoku o wystawie południowo-zachodniej, na wysokości od 700 do 1000 m n.p.m.

Największą powierzchnię w rezerwacie zajmuje buczyna karpacka - wyróżniono w tu cztery warianty tego zespołu: wariant typowy, wariant wietlicowo-narecznicowy z wietlicą samiczą i narecznicą krótkoostną, wariant trzcinnikowy z trzcinnikiem leśnym oraz wariant z niecierpkiem pospolitym. Wariant trzcinnikowy zbliżony do kwaśnej buczyny występuje w miejscach bardziej eksponowanych, dobrze naświetlonych. W runie leśnym stwierdzono występowanie również objętej ochroną marzanki wonnej i gajowca żółtego. W miejscach wyraźnie wilgotniejszych, z mniejszym dostępem światła dno lasu pokrywa wariant niecierpkowy, a w miejscach stromych i kamienistych występuje wariant typowy. Oprócz narecznicy i wietlicy w zespole notowano także inne paprocie, takie jak. zachyłka oszczepowata i zachyłka trójkątna. W miejscach, w których gleby są mniej zasobne w składniki pokarmowe występują drzewostany bukowe, należące do zespołu kwaśnej buczyny Luzulo nemorosae-fagetum. W rezerwacie ma on jednak niewielkie znaczenie, gdyż występuje na stosunkowo małej powierzchni. W porównaniu do silnie zdewastowanych i odmłodzonych drzewostanów w otoczeniu las ten stanowi dobrze zachowany starodrzew dawnej puszczy karpackiej. Dodatkowym walorem są liczne wychodnie skalne.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 25 Stycznia 2013

Podziel się