W grupowej polisie na życie płacisz mniej


Ubezpieczenie na życie pozwala na zabezpieczenie finansowego bytu najbliższych na wypadek naszej śmierci. Ochronę ubezpieczeniową wynikającą z takiej polisy, można ponadto rozszerzyć, dodając do niej kolejne opcje ochrony.

W wyniku podjęcia takich działań także osoba ubezpieczająca ma szansę na otrzymanie wypłaty określonego świadczenia w toku trwania ochrony ubezpieczeniowej. Największy zakres ochrony oraz najniższą stosunkowo cenę mają grupowe polisy na życie.

Konstrukcja grupowego ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie występować mogą w ofertach firm ubezpieczeniowych w formie indywidualnej, przeznaczonej dla każdego klienta, jak i grupowej, w przypadku której w ramach jednej polisy ubezpieczonych jest co najmniej kilka osób. Bardzo często ubezpieczenie grupowe na życie jest dodatkowym profitem dla osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Ubezpieczającym w takim przypadku jest pracodawca, choć niekoniecznie to on będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych.

Składki mogą być pokrywane ze środków pracowników, choć w umowie ubezpieczeniowej figurować będzie pracodawca. Do takiej polisy grupowej łatwo przystąpić w dowolnym terminie, po spełnieniu określonych warunków dotyczących głównie nawiązania stosunku pracy z danym przedsiębiorcą.

Zakres polisy czy cena?
Nie należy postrzegać grupowych ubezpieczeń na życie wyłącznie w kategoriach tańszej, ale i gorszej alternatywy dla indywidualnych ubezpieczeń. Oczywiście niska składka ubezpieczeniowa jest ich ewidentną zaletą, ale zakres ochrony ubezpieczeniowej przy takiej polisie może być nawet bardziej atrakcyjny niż gdybyśmy zawarli indywidualną umowę ubezpieczenia na życie.

Porównanie ofert ubezpieczeń na życie w www.ubezpieczeniazyciowe.pl wskaże nam, że w ubezpieczeniach grupowych można między innymi liczyć na zniesienie karencji w ochronie ubezpieczeniowej, czy wyższą sumę gwarancyjną przy stosunkowo niewielkich składkach. Takich sum zwykle nie udałoby się uzyskać przy takiej samej cenie ubezpieczenia w polisach indywidualnych.

Grupowe ubezpieczenie na życie z www.ubezpieczeniazyciowe.pl mogą mieć inne warianty ubezpieczeniowe, różniące się między sobą sumą ubezpieczenia, zestawem umów dodatkowych oraz oczywiście wysokością składki indywidualnej osoby ubezpieczonej. Zaletą polis grupowych jest brak konieczności wypełniania ankiet medycznych oraz przechodzenia badań, w wyniku czego, od razu dana osoba jest pod ochroną i korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia.

Wady i zalety ubezpieczenia grupowego
Polisy grupowe to często jedyna szansa na uzyskanie świadczenia z ubezpieczenia na życie dla kobiet będących już w ciąży. Przy indywidualnych polisach konieczne jest przestrzeganie nawet 12-miesięcznej karencji. W ubezpieczeniach grupowych na życie niewykluczone, że towarzystwo całkowicie odstąpi od karencji.

Za wadę ubezpieczeń grupowych na życie należy uznać fakt, że klient ma niewielki wpływ na konstrukcje ubezpieczenia i jego zakres. Otrzymuje do wyboru co najwyżej kilka wariantów ubezpieczenia i może zdecydować się na jeden z nich. Mają więc one niską elastyczność, ale jest to niewielka „cena”, jaką musi zapłacić osoba ubezpieczona w konfrontacji z profitami, jakie stają się jej udziałem w związku z przystąpieniem do grupowej polisy na życie.

Cena ubezpieczenia grupowego zależy zwykle od tego, jak wiele osób do niego przystępuje, jaka jest suma ubezpieczeniowa i zakres ochrony świadczonej przez firmę ubezpieczeniową. W grupowej polisie na życie za takie same, a nawet wyższe świadczenia płaci się mniej, niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.
Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


  Domowe finanse @ 2017-04-21 12:35 Odpowiedz odpowiedz

Nie cierpię artykułów mijających się z prawdą. Cytat: \"Nie należy postrzegać grupowych ubezpieczeń na życie wyłącznie w kategoriach tańszej, ale i gorszej alternatywy dla indywidualnych ubezpieczeń. Oczywiście niska składka ubezpieczeniowa jest ich ewidentną zaletą, ale zakres ochrony ubezpieczeniowej przy takiej polisie może być nawet bardziej atrakcyjny niż gdybyśmy zawarli indywidualną umowę ubezpieczenia na życie.\" Otóż, NALEŻY je tak właśnie postrzegać. Grupówki są TANIE, to jedyna zaleta. Zakres ubezpieczenia może być szeroki - fakt - ale SUMA ubezpieczenia, czyli to, co NAJWAŻNIEJSZE w przypadku zdarzenia (choroba, wypadek, itd.). Oznacza, że to tak jak płacimy grosze za ubezpieczenie, tak dostaniemy grosze w razie zdarzenia. I to warto wiedzieć, zamiast brnąć w tłumaczenia dobrych inaczej ubezpieczeń grupowych.
powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 21 Kwietnia 2017

Podziel się