Apel władz Małopolski do obywateli o zwiększoną czujność podczas letniego okresu wakacyjnego

Zwrócenie uwagi mieszkańców na konieczność zachowania ostrożności oraz niesienia pomocy, gdy ktoś może być narażony na niebezpieczeństwo, stało się tematem czwartkowej konferencji prasowej. Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, wicekurator oświaty, a także przedstawiciele policji i straży, zaapelowały o wzmożoną czujność i odpowiedzialne zachowanie podczas zbliżającego się letniego okresu wakacyjnego.

Pan wojewoda, Krzysztof Jan Klęczar, podkreślił znaczenie reakcji na potencjalne zagrożenie: „Zachęcamy do tego, aby nie przechodzić obojętnie obok potencjalnego niebezpieczeństwa. Lepiej jest zareagować trzy razy 'na wszelki wypadek’ niż raz zignorować sytuację, uznając ją za niewartą uwagi”.

Klęczar odnosił się przede wszystkim do problemu utonięć. Wskazał, że tylko podczas poprzedniego sezonu wakacyjnego w województwie małopolskim odnotowano aż 16 przypadków utonięć. Jednak zwrócił również uwagę na inny niepokojący trend – wzrost liczby zgłoszeń o próbach samobójczych. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca, centra powiadomienia ratunkowego w Małopolsce zarejestrowały 650 takich zgłoszeń. Wojewoda podkreślił wagę tych statystyk i konieczność ich publicznego omawiania.

Wicekurator oświaty, Artur Pasek, przypomniał z kolei, że okres letni to nie tylko czas radosnych chwil, ale także wzmożonej kreatywności i różnorodnych pomysłów dzieci. Zachęcił rodziców i opiekunów do bycia czujnymi i reagowania na wszelkie niepokojące sygnały: „Proszę zgłaszać każdą obawę czy podejrzenie, my na pewno zareagujemy” – zapewnił.