Impuls dla nauki: Miliardy z Funduszy Europejskich na projekty badawcze

Począwszy od 2019 roku aż do pierwszego półrocza 2023 roku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zanotowało niemal 1900 projektów badawczych, które były prowadzone przy wsparciu Funduszy Europejskich. Jak podają statystyki NCBR, całość dofinansowania z tych funduszy osiągnęła wartość bliską 11,8 miliardów złotych. W samym tylko roku 2021 odnotowano ponad 700 takich inicjatyw.

W ciągu całego analizowanego okresu, najwyższym zainteresowaniem cieszyło się województwo małopolskie, gdzie realizowano prawie 280 projektów. Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się województwa śląskie i dolnośląskie. Eksperci, którzy przeanalizowali te dane, zwracają uwagę na różne czynniki, które mogą mieć wpływ na to, czy w najbliższych miesiącach będzie utrzymywać się zainteresowanie pozyskiwaniem środków unijnych.

Zauważalna jest również liczba zgłoszeń w konkursie organizowanym w ramach programu Ścieżka SMART, który zakończył się w maju. Jak wynika z omawianych danych, miliardy złotych z Funduszy Europejskich przyczyniają się do rozwoju nauki poprzez finansowanie licznych projektów badawczych.