Wybór trzeciego wiceprzewodniczącego i ustalenie składu komisji sejmikowych w Sejmiku Województwa Małopolskiego

Podczas sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, która odbyła się w poniedziałek, radni w tajnym głosowaniu wybrali Stanisława Pasonia z Polskiego Stronnictwa Ludowego na stanowisko trzeciego wiceprzewodniczącego. W ten sam dzień radni przystąpili także do wyboru członków wszelkich komisji sejmikowych oraz uchwalili kwestię wynagrodzenia marszałka.

Pasonia wsparło 22 radnych, natomiast jego kontrkandydat, Jerzy Fedorowicz z Koalicji Obywatelskiej, zdobył poparcie 15 osób. Przypomnijmy, że Jan Tadeusz Duda – przewodniczący sejmiku – oraz Jadwiga Wójtowicz i Wojciech Skruch – dwóch wiceprzewodniczących – zostali wybrani na te stanowiska podczas sesji inauguracyjnej 6 maja. Są oni członkami klubu Prawa i Sprawiedliwości.

W trakcie poniedziałkowej sesji, po wyborze Łukasza Smółkę na marszałka, radni dokonali jawnego głosowania nad składem osobowym poszczególnych komisji. W składach tych znaleźli się reprezentanci wszystkich klubów. Przewodniczącymi większości z nich są radni PiS, natomiast radni Koalicji Obywatelskiej lub Trzeciej Drogi pełnią funkcje wiceprzewodniczących.

Przy 25 głosach za, uchwalono również kwestię wynagrodzenia Marszałka Województwa Małopolskiego. Nie było głosów przeciwnych, ale 12 radnych wstrzymało się od głosowania. Zgodnie z przyjętą uchwałą, marszałek będzie zarabiał maksymalne wynagrodzenie przewidziane w ustawie o samorządzie województwa. Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze marszałka to 11 tys. 300 zł, dodatek funkcyjny może wynosić do 4116 zł a specjalny – 30% sumy wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego. Ponadto, po pięciu latach pracy, marszałek otrzymuje 5% dodatku do pensji za wysługę lat.