Kraków: Centrum Muzyki w Cichym Kąciku a kontrowersje

Budowa Centrum Muzyki w Cichym Kąciku to sprawa, o której słyszymy od dawna. Niemniej jednak nie można powiedzieć, że wszystko jest klarowne – budowa wzbudza różne kontrowersje.

Co wiemy?

Zacznijmy od tego, że jakiś czas temu pod inwestycję wyburzono pewien budynek. Problem polegał na tym, że możemy mówić o cennym budynku, który mógł trafić do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Teraz słyszymy o tym, że pod inwestycję ma zostać wyciętych 27 drzew. W tym wypadku niezrozumienie polega na tym, że wszystkie są w dobrym stanie zdrowotnym. Mariusz Waszkiewicz (prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody) twierdzi, że wycinka sprowadza się jedynie do powstania Cichego Kącikajego zdaniem drzewa są bez znaczenia.

Można jeszcze dodać, że w najbliższym czasie ma powstać Centrum Muzyki w Cichym Kąciku i Centrum Muzyki na Grzegórzkach. Pierwsza inwestycja dotyczy miasta, a druga województwa. Co więcej, żadna ze stron nie zamierza się wycofać. Jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, czeka nas stworzenie dwóch takich samych miejsc. Mając to na uwadze, trudno nie zadać sobie pytania, co z troską o publiczne środki?