Nowy Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach

Prestiżowy budynek Komendy Powiatowej Policji w malowniczych Wadowicach stał się areną uroczystego spotkania, które miało miejsce z okazji wręczenia rozkazu personalnego. Dokonał tego insp. Tomasz Drożdżak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Otrzymał go mł. insp. Mateusz Dańda, który dzięki temu rozporządzeniu, objął obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Uroczystość miała miejsce 20 marca br., dokładnie o godzinie 12:00. To właśnie wówczas, w świątyni sprawiedliwości – w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, insp. Tomasz Drożdżak przekazał mł. insp. Mateuszowi Dańdzie rozkaz personalny. Wydarzenie to przebiegało zgodnie z tradycją policyjnym ceremoniałem i dotyczyło powierzenia obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.

Wśród licznie zgromadzonych gości byli nie tylko insp. Tomasz Drożdżak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie i mł. insp. Mateusz Dańda. Na uroczystości obecni byli również I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach nadkom. Arkadiusz Skowron, kadra kierownicza lokalnej komendy, a także reprezentacja władz samorządowych powiatu wadowickiego. Nie zabrakło przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, zakładu karnego i służb mundurowych. Towarzyszyli im Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów z województwa małopolskiego oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów związanych z KPP w Wadowicach.