Otwarcie nowego odcinka drogi ekspresowej S7 Moczydło–Miechów w dniu 5 września 2023 roku

W dniu dzisiejszym, 5 września 2023 r., nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego odcinka drogi ekspresowej S7 łączącego Moczydło i Miechów. Całkowita długość tego odcinka to 18,7 km, na które składają się różne obiekty inżynieryjne, w tym estakada, mosty i wiadukty, a także przejścia dla zwierząt. Ponadto, droga ta posiada 20 przepustów oraz dwa miejsca przeznaczone do obsługi podróżnych, zlokalizowane w Giebułtowie i Tochołowie.

Ceremonia inauguracyjna miała rozpocząć się o godzinie 15:00, po której kierowcy mieli możliwość wjechania na świeżo oddany do użytku odcinek S7. Trasa ta jest dwujezdniowa, rozpoczyna się na granicy województw małopolskiego i świętokrzyskiego, a kończy na węźle Miechów. Każda z jezdni zdolna jest pomieścić dwa pasy ruchu w obu kierunkach, dodatkowo z rezerwą na potencjalny trzeci pas. Na potrzeby obsługi terenów sąsiadujących stworzono również 15 km dróg dojazdowych. Warto jednak zaznaczyć, że na nowym odcinku nie ma węzłów umożliwiających zjazd na DK7, która kończy swój bieg na zachód od S7 i prowadzi do drogi gminnej Moczydło–Wodacz.

Podczas pierwszego dnia funkcjonowania nowego odcinka drogi ekspresowej należy spodziewać się pewnych utrudnień. Szczególne problemy mogą wystąpić na obwodnicy Książa Wielkiego i w Moczydle, ponieważ planowane jest przełożenie ruchu ze starej DK7 na nową S7, a proces ten powinien potrwać około 30 minut.