Wpływ zmian klimatu na rosnące ceny energii w Małopolsce

Zmiany klimatyczne zaczynają być odczuwalne w naszym codziennym życiu, nie tylko poprzez pogodę, ale również pod postacią wzrostu cen energii elektrycznej oraz gazu. W regionie Małopolski trwa nieustannie walka o czystość powietrza i poszukiwanie ekologicznych alternatyw, które nie nadwerężą budżetów domowych.

Klimat na naszej planecie dynamicznie się zmienia, co potwierdzają naukowcy. W Małopolsce większość mieszkańców jest świadoma problemu zanieczyszczonego powietrza oraz konsekwencji jakie niesie za sobą jego wdychanie. Ponadto zdają sobie sprawę z potencjalnych źródeł tego zjawiska.

Pogoda stanowi aktualny stan atmosfery, natomiast klimat to jej statystyczny stan, który ewoluuje znacznie wolniej, lecz niesie za sobą daleko poważniejsze skutki dla całego ekosystemu. Chociaż zmiany klimatu są procesem naturalnym, to obecne negatywne przemiany są bezprecedensowe i wynikają głównie z działalności człowieka.

Kiedyś tempo rozwoju przemysłowego nie było tak dynamiczne, struktura miast nie była tak rozbudowana, a problem zmian klimatycznych nie pojawiał się na porządku dziennym. Jednak zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, szybki wzrost firm oraz ekspansja miast wywołały realne zagrożenie dla dostępności paliw kopalnych. Tym samym przyczyniły się do bezprecedensowego zanieczyszczenia naturalnego środowiska oraz wzrostu globalnej temperatury.