Małopolscy stróże wschodnich granic: aktywna rola krakowskich policjantów w obliczu kryzysu migracyjnego

Od czasu, kiedy zaczęły się pierwsze symptomy kryzysu migracyjnego, wschodnie granice Polski są pilnie monitorowane i strzeżone przez policjantów z Małopolski. Wśród nich znalazło się 47 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji z Krakowa, którzy aktualnie pełnią służbę na terenie Podlasia. Zgodnie z procedurami, co pewien okres czasu następuje rotacja załogi, dzięki czemu dochodzi do wymiany pełniących służbę.

Funkcjonariusze te koncentrują swoje działania na patrolowaniu obszarów przygranicznych i reagowaniu na wszelkiego rodzaju próby nielegalnego przekroczenia granic. Ich głównym celem jest dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców lokalnych społeczności. Policjanci z krakowskiego Oddziału Prewencji Policji, którzy są przydzielani do służby na wschodniej granicy, to osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz bogate doświadczenie w radzeniu sobie z sytuacjami zagrożenia dla życia czy zdrowia.