Nowe przedszkole integracyjne w Gminie Rzezawa

28 lipca województwo małopolskie zawarło umowę z Gminą Rzezawa dotyczącą budowy nowego przedszkola. Projekt ten został dofinansowany w ramach RPO na kwotę ponad 1,6 mln zł. Władze samorządowe podkreślają, że dbanie o edukację najmłodszych jest jednym z ich priorytetów, dlatego też w ostatnim czasie powstało wiele podobnych przedsięwzięć.

Aby ułatwić i uatrakcyjnić naukę najmłodszym, zdecydowano się na przebudowę istniejącej już szkoły podstawowej. Dzięki temu w budynku będzie możliwe także otwarcie przedszkola integracyjnego, w którym każde dziecko będzie mogło liczyć na indywidualne podejście. Na parterze niektóre pomieszczenia zmienią się w świetlicę środowiskową. Powstanie tam też  wiele udogodnień, takich jak toalety dla niepełnosprawnych, szatnie, pomieszczenia socjalne oraz dwie sale przedszkolne. Wyżej zdecydowano się umieścić stołówkę i salę rekreacyjną. Część pomieszczeń będzie także pełnić funkcję porządkową i kuchenną. Drugie piętro będą zajmować nowatorskie sale dydaktyczne oraz pokój pedagoga i toalety.

Dodatkowym ulepszeniem będzie nowoczesna winda, która ułatwi poruszanie się po placówce osobom niepełnosprawnym. W przyszłości powstanie także pochylnia, która będzie pełnić podobną funkcję. Samorząd nie zapomniał także o konieczności wymiany instalacji. Przebudowie ulegnie instalacja gazowa, grzewcza, elektryczna, a także wodno-kanalizacyjna. Dzięki wszystkim tym ulepszeniom z pewnością szkoła i przedszkole w Dąbrówce będą znacznie bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych i umożliwią naukę każdemu. Przedsięwzięcie będzie kosztowało ponad 2 mln zł, jednak zostało dofinansowane w ramach RPO.