Nowe tory dla małopolskiego transportu: 56 mln zł na tworzenie i reaktywację autobusowych tras

Małopolski Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych odnotowuje rosnącą popularność wśród lokalnych samorządów. Dzięki funduszom zapewnionym przez rząd, możliwe jest tworzenie nowych linii autobusowych oraz przywracanie do życia starych. Jest to kluczowe dla mniejszych gmin, gdzie komunikacja publiczna jest często ograniczona. Łukasz Kmita, wojewoda małopolski, rozpowszechnił ostatnio informacje o wynikach trzeciego już w tym roku konkursu na fundusze. W efekcie, mieszkańcy Małopolski będą mieli do dyspozycji aż 301 nowych tras autobusowych, a suma dotacji wzrosła do imponującej kwoty 56 mln zł.

Plan na rok 2023 zakłada prawie 56 mln zł dotacji i utworzenie 301 nowych linii komunikacyjnych. – Zezwolenie na wykorzystanie dodatkowych środków umożliwiło przeprowadzenie już trzeciego konkursu na fundusze w tym roku. Tym samym, planujemy uruchomić 301 nowych linii komunikacyjnych w 2023 roku, a suma dotacji osiągnęła poziom 56 mln zł. Zainteresowanie lokalnych samorządów przekroczyło nasze oczekiwania. Jesteśmy zdeterminowani, aby powiedzieć „nie” wykluczeniu komunikacyjnemu – podkreślił wojewoda Łukasz Kmita.

W planach na rok 2023 przewidywane jest zawarcie umów z niemal 90 organizatorami transportu, którzy otrzymają dotacje. Linie komunikacyjne, które zostaną udostępnione dla mieszkańców Małopolski, pokryją ogromny obszar – w sumie ponad 8,6 tys. km.