Pierwsze zarejestrowane zakażenie Legionella pneumophila w Małopolsce

Zaszczepienie bakterią Legionella pneumophila odkryto po raz pierwszy w regionie Małopolski. Zakażona jest mieszkanka jednego z lokalnych domów opieki społecznej, która w wyniku poważnego stanu zdrowia została przeniesiona do szpitala.

Na skutek wykrycia bakterii, Łukasz Kmita, wojewoda małopolski, zarządził posiedzenie grupy zarządzania kryzysowego. Celem spotkania, które zakończyło się około 22:00, było ocena potencjalnego ryzyka i ustalenie dalszych środków zaradczych.

Kmita poinformował, że inspekcja sanitarna przeprowadza już kontrolę w domu pomocy społecznej, gdzie doszło do zakażenia. W placówce przebywa ponad 50 osób.

Według pierwszych założeń, możliwe jest, że źródłem infekcji była woda z instalacji. Inspekcja sanitarna przeprowadzi odpowiednie badania w najbliższy poniedziałek – zapowiedział.

Wojewoda nakazał także intensyfikację opieki medycznej nad mieszkańcami domu opieki społecznej.

Z dostępnych nam na tę chwilę informacji wynika, że kolejna osoba została przewieziona do szpitala z tego samego ośrodka. Utrzymujemy również kontakt ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie w kontekście możliwości przekazania pacjenta z placówki powiatowej do specjalistycznej. Decyzje medyczne zostaną podjęte przez lekarzy. Sytuacja jest pod kontrolą, a odpowiednie procedury zostały już wprowadzone. Mieszkańcy ośrodka mogą czuć się bezpiecznie – zapewniał. U pacjenta, o którym mówił wojewoda, podejrzewa się zapalenie płuc, jednak przeprowadzone zostaną też badania pod kątem obecności legionellozy.