Planowane inwestycje na drodze wojewódzkiej nr 633: Nowy most nad suchym korytem Wisły

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ma ambitne plany dotyczące infrastruktury drogowej w miejscowości Brzeszcze. Chce poprawić ruch drogowy poprzez budowę nowego przejścia przez suche koryto Wisły.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że obecna infrastruktura, która obejmuje także most znajdujący się około 350 metrów od głównego koryta rzeki, jest w fatalnym stanie technicznym. W związku z tym została podjęta decyzja o jego rozbiórce. Cała operacja zostanie połączona z przystosowaniem dróg dojazdowych do nowego obiektu oraz przebudową około 200-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 933.

Nowy most będzie stanowił część drogi o kategorii G. Co ciekawe, jego konstrukcja będzie opierać się na prefabrykowanych belek strunobetonowych, połączonych jednolitą płytą żelbetową. Ponadto, most będzie wyposażony w jedną jezdnię, zaplanowaną na dwa pasy ruchu (po jednym dla każdego kierunku jazdy), oraz chodniki po obu stronach jezdni.

Obecnie, Zarząd Dróg Wojewódzkich poszukuje kontrahenta, który podejmie się wykonania tego zadania. Wybranej firmie przypadnie odpowiedzialność za opracowanie projektu wykonawczego, zorganizowanie tymczasowego ruchu oraz przygotowanie kosztorysu robót. Każda z tych czynności jest niezbędna do rozpoczęcia prac budowlanych. Dodatkowo, warto dodać, że inwestycja ta posiada już wymagane pozwolenia na realizację.

Jest pewne, że podczas trwania prac budowlanych powstanie przejście tymczasowe w pobliżu obecnej lokalizacji mostu.