Poszukiwanie dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych

W Małopolsce szuka się dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych. Jak się można domyślić, jest problem.

Czas przyznać nagrody

Niemniej trzeba zaznaczyć, że kłopot możemy określić nietypowym. Oczywiście nie oznacza to tego, że mowa o czymś mniej istotnym.

Można powiedzieć, że problem wynika z tego, iż należy przyznać dwie nagrody – „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”. Krótko mówiąc, chodzi o zgłaszanie kandydatur. Dla zainteresowanych – czas na zgłoszenie mija 16 sierpnia. Pierwsze wyróżnienie dotyczy osób, które działają dla dobra innych. Druga nagroda skierowana jest do najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Poszukiwanie kandydatur może wydawać się zaskakujące, ale powodów do zdziwienia nie ma. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że pomoc nie zawsze przekłada się na medialność – co za tym idzie, zgłoszenie może zagwarantować większą popularność i lepsze efekty.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, nie pozostaje nic innego jak możliwie szybkie zapoznanie się ze szczegółami (wszystko jest w internecie). Gdyby jednak coś okazało się niejasne, jest jeszcze jedno wyjście – chodzi o kontakt.