Roczne postępy w budowie odcinka drogi S7 Miechów-Szczepanowice

Minął już rok od momentu, kiedy rozpoczęto prace nad budową odcinka drogi S7 pomiędzy Miechowem a Szczepanowicami. Realizacja tego projektu przekroczyła właśnie połowę planowanego czasu. Ten konkretny fragment drogi będzie łącznikiem istniejących już odcinków tej ekspresowej trasy na północ od Krakowa, które znajdują się w województwie małopolskim. Opóźnienie w rozpoczęciu budowy tego odcinka wynikało z apeli skierowanych przeciwko decyzji środowiskowej. Przewiduje się, że całość inwestycji zostanie ukończona do sierpnia 2024 roku.

Omijanie Miechowa od strony wschodniej

Nowy odcinek S7 Miechów – Szczepanowice umożliwi kierowcom objazd miasta od strony wschodniej i południowej. Po inauguracji ruchu na odcinku od Moczydła do węzła Miechów we wrześniu, zmuszeni są oni obecnie do opuszczenia ekspresówki i przejazdu przez drogę krajową nr 7, korzystając z północnej obwodnicy Miechowa DW783. Jest to spowodowane tym, że nowa S7 nie łączy się bezpośrednio z istniejącą drogą krajową DK7.