Samorządy z województwa małopolskiego otrzymały wsparcie

Wsparcie finansowe podczas pandemii to temat, który wzbudza ogromne emocje i absolutnie nie ma się czemu dziwić. Z jednej strony można usłyszeć, że wsparcie jest na odpowiednim poziomie, a z drugiej możemy usłyszeć o braku pomocy. Tematem tekstu nie jest jednak sytuacja w kraju – skupimy się na wsparciu, jakie trafiło do części małopolskich jednostek samorządu terytorialnego.

O co chodzi?

Wsparcie finansowe ma związek z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych. Chodzi o ponad 0,5 miliarda złotych – to łączna kwota za dwa konkursy związane z tym programem. Patrząc szczegółowo – przede wszystkim należy podkreślić, że mowa o programie, dzięki któremu rządowe środki wspomagają miasta, powiaty i gminy. Ważne jest też to, że środki mają zostać przeznaczone na inwestycje bliskie ludziom. Dokładnie mówiąc, chodzi o idee zrównoważonego rozwoju.

Wypada również odnotować, że RFIL gwarantuje bezzwrotne wsparcie – jest to odpowiedź na skalę problemów finansowych wynikających z pandemii (pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19).