Sejmik Województwa Małopolskiego przeznacza 1 mln zł na renowację zabytkowych kapliczek w ramach projektu "Kapliczki Małopolski 2024"

Sejmik Województwa Małopolskiego, zdając sobie sprawę z nieocenionej wartości historycznej i kulturowej starych kapliczek, podjął determinację do udzielenia wsparcia finansowego. Suma, którą postanowili przeznaczyć na ten cel, wynosi równo 1 milion złotych. Środki te zostaną rozdysponowane pomiędzy wybrane projekty w konkursie o wdzięcznej nazwie „Kapliczki Małopolski 2024”.

„Kapliczki są nieodłącznym elementem naszej regionalnej tożsamości i świadectwem głęboko zakorzenionej religijności mieszkańców Małopolski. Ich obecność na terenie naszego województwa ma już wiekowe tradycje” – podkreśla Iwona Gibas, członek zarządu województwa Małopolskiego.

Nie można zapominać, że te skromne budowle często służyły jako miejsca dla składania dziękczynnych lub przebłagalnych ofiar. Powstawały także dla uczczenia istotnych wydarzeń lub znaczących postaci. Kapliczki są żywym pomnikiem przeszłości, a zarazem stanowią integralną część współczesnego krajobrazu. Wpływają one na kształtowanie lokalnej tożsamości i sprzyjają integracji społeczności.

Do chwili obecnej w projekcie „Kapliczki Małopolski”, udało się odrestaurować już ponad 720 tychże obiektów. Na ten cel Województwo Małopolskie wyasygnowało już łączną kwotę 7,2 mln złotych. Dzięki dodatkowej dotacji w wysokości 1 mln złotych, w bieżącym roku planuje się realizację kolejnych 65 zadań.