Wielkanocna tradycja prosto z Małopolski czyli Siuda Baba!

Najczęściej to mężczyzna przebrany za kobietę, ubrany na czarno, z czarną chustką na głowie i czerwonymi koralami. Cechą najbardziej charakterystyczną jest jednak usmarowana na czarno sadzą twarz. Oto Siuda Baba w pełnej krasie, która chodzi po domach w Poniedziałek Wielkanocny.

Zwyczaj związany z Siudą Babą sięga czasów pogańskich, kiedy to w ten sposób chciano przegonić zimę. Siuda Baba była kapłanką pilnującą świętego ognia, która raz w roku mogła wybrać swoją następczynię na kolejny czas. Współcześnie, to zazwyczaj mężczyzna przebrany za kobietę, cały w czerni, łącznie z usmarowaną sadzą twarzą. Chodzi o domu do domu i wszystkich mieszkańców smaruje na czarno. Gdy zobaczy, że ktoś starł jej czarne znamię, poprawia w sposób jeszcze bardziej dosadny.

Najczęściej tradycję związaną z Siudą Babą można spotkać w Lednicy Górnej koło Wieliczki. Działania te wspiera również Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Lednica Górna “Ledniczanie. W miejscowości można kupić również pamiątki związane z Siudą Babą, przynoszące szczęście na cały rok.