Marek Kuchciński i Beata Szydło dołączają do Rady Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich, z siedzibą w Ludźmierzu, jest znaczącym ośrodkiem zaangażowanym w promocję i pielęgnowanie kultury regionalnej. Marszałek województwa małopolskiego dokonał powołań na stanowiska w Radzie tego Instytutu: Beatę Szydło oraz Marka Kuchcińskiego.

Głównym celem Instytutu jest nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami, które skupiają się na dokumentowaniu i analizowaniu kluczowych aspektów kultury i sztuki ludowej, jak podaje oficjalny portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, wyznaczył na przewodniczącą Honorowej Rady Programowej byłą premier i zarazem eurodeputowaną Beatę Szydło, która posiada również tytuł etnografki. Obok niej, na stanowisko zastępcy powołani zostali Marek Kuchciński, były marszałek Sejmu oraz Julian Kowalczyk będący wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Podhalan.

Maksymalna liczba członków Rady to 60 osób, a jej skład jest ustalany przez dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”, zlokalizowanego w Nowym Sączu. Aktualnie Rada liczy 25 członków, wśród których znajdują się reprezentanci Rumunii, Słowacji i Węgier. Kandydatów na członków rady mogą zgłaszać różne instytucje, takie jak samorządy, organizacje pozarządowe czy grupy nieformalne a także osoby indywidualne.