Powiat miechowski otrzymał 30 milionów złotych

Do powiatu miechowskiego trafiło 30 milionów złotych – to suma, która daje szanse na spore zmiany. Niemniej jednak najlepiej będzie zacząć od początku – co wiemy na temat tych pieniędzy?

Polski Ład dla Małopolski

Przede wszystkim należy podkreślić, że chodzi o pieniądze z II naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla Małopolski. Polski Ład to program, o którym powiedziano już wiele, także nie ma sensu rozwodzić się nad szczegółami.

Pieniądze zawsze dają szansę na zmianę – właściwe wykorzystanie przyznanej sumy to zupełnie inny temat. Na teraz na pewno możemy mówić o kolejnym wielkim kroku w stronę organizacji strefy gospodarczej. Wypada też odnotować, że pieniądze mają zostać wykorzystane na wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim. Można także dodać, że inwestycja ma przygotować ponad 100 ha terenu znajdującego się w gminie Książ Wielki. Przez przygotowanie należy rozumieć działania dotyczące lokowania małych, średnich i dużych inwestycji przemysłowych.

Gdyby potrzeba było więcej informacji, najlepiej skontaktować się z kimś, kto współodpowiada za zmiany.