Program "Małopolska otwarta" – nasz region przyjazny dla imigrantów

Zauważyliśmy, że coraz więcej obcokrajowców z różnych stron globu oraz różnorodności kulturowych wybiera nasz region do życia. Zrozumienie pełnej skali wyzwań związanych z przyjmowaniem i integracją cudzoziemców stało się dla nas jasne po 24 lutego 2022 roku. W związku z powyższym, zarząd województwa postanowił wprowadzić program o nazwie „Małopolska otwarta”.

Właśnie z wymogu efektywnego zarządzania wynikła konieczność stworzenia współpracy pomiędzy małopolskim wojewodą a regionalnym samorządem. W ten sposób powstał dokument, który przyjęty został przez władze naszego regionu dnia 24 października 2023 roku. Dokument ten ma za zadanie określić kierunek działań i zawiera mnóstwo rekomendacji, które mają na celu uczynić Małopolskę jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do życia i pracy dla ludzi z różnych kultur. Chcemy czerpać z ich wiedzy, doświadczeń oraz aktywności zawodowej.

Obecnie migracje stanowią coraz ważniejszy aspekt naszego codziennego życia, wpływając na to, jak postrzegamy świat oraz jakie relacje budujemy z innymi ludźmi. Doświadczyliśmy tego w pełni, gdy po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, do Małopolski przybyły dziesiątki tysięcy uchodźców. Jak podkreśla marszałek Witold Kozłowski, otworzyliśmy dla nich nasze serca i domy.