Strata wielkiej postaci: Świat żegna Wandę Półtawską

Z wielkim żalem odbieramy informacje o odejściu śp. Wandy Półtawskiej – była skarbcem wiedzy i doświadczeń dla wielu generacji naszego narodu – jak opisał ten smutny moment marszałek Małopolski, Witold Kozłowski. Podkreślił on również, że jej śmierć to znacząca strata dla regionu, którego była nieodłączną częścią. Wanda Półtawska utrzymywała długotrwałe i bliskie relacje z Janem Pawłem II.

We wtorek, 25 października, Wanda Półtawska odeszła od nas, kończąc swoją życiową podróż w swoim krakowskim domu. Na chwilę przed osiągnięciem wieku 102 lat, ta wybitna postać – doktor nauk medycznych specjalizująca się w psychiatrii i wieloletnia przyjaciółka św. Jana Pawła II – zakończyła swój ziemski żywot. Marszałek Małopolski, Witold Kozłowski, przekazał tę smutną wiadomość ze szczerym żalem.