Propozycja budowy nowej linii autobusowej dla mieszkańców Proszowic

Zamieszkujący Proszowice obywatele, pragnący skorzystać z komunikacji kolejowej, mają zwyczaj kierować swoje kroki ku krakowskiemu dworcu PKP. Zaledwie od parunastu miesięcy, do ich dyspozycji jest także alternatywny środek transportu – autobus Kolei Małopolskich, który umożliwia dojazd do stacji Podłęże (w ostatnim czasie nawet za pomocą autobusu hybrydowego). Pomimo to, wydaje się, że znacznie bardziej naturalnym celem podroży powinien być Miechów, który oferuje bezpośrednie połączenia kolejowe z takimi miastami jak Warszawa, Gdynia, Łódź oraz Poznań.

Podczas niedawnego pokazu nowoczesnych autobusów hybrydowych Kolei Małopolskich w Proszowicach, podjęliśmy próbę zapytania o potencjalność uruchomienia linii do Miechowa. Odpowiedzi udzielał Tomasz Warchół – prezes KM.

– To prawda, iż taka linia była eksploatowana w 2020 roku. Jednakże ilość pasażerów nie była wystarczająca, by utrzymanie połączenia było możliwe – wyjaśnia prezes.

Warchół podkreślił jednak, że ewentualne ponowne wprowadzenie tej linii w przyszłości jest absolutnie możliwe.

– To jest linia, której nie możemy zapomnieć. Może stanowić kluczowe połączenie umożliwiające podróżowanie na północ kraju. Być może powinniśmy pomyśleć o modyfikacji trasy, jaką zastosowaliśmy w 2020 roku. To mogłoby skutkować lepszą frekwencją – wyjaśnia.

O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy również wicemarszałka województwa, Łukasza Smółkę.