Związek Podhalan zyskał dofinansowanie na kulturowy wypas owiec. Bacowie otrzymają prawie dwa miliony złotych

Związek Podhalan im. św. Jana Pawła II w Polsce został obdarowany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie funduszami wynoszącymi prawie 2 mln zł. Te środki zostały przekazane specjalnie na realizację inicjatywy związanej z kulturowym wypasem owiec. Z rzeczonego dofinansowania skorzysta łącznie 96 baców, którzy będą odpowiedzialni za wypasanie blisko 21,5 tys. owiec na terenach dziesięciu regionów Małopolski.

Wicemarszałek Małopolski, Łukasz Smółka, podkreślił, że działania Zarządu Województwa są kierowane troską o ochronę bioróżnorodności oraz krajobrazu naturalnego i kulturowego gór. Istotne jest dla nich prowadzenie aktywnej ochrony przyrody poprzez realizację wypasu kulturowego owiec na obszarach o dużym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym. Takie działania pomagają zapobiegać procesowi zanikania łąk górskich, gdzie znajdują się rzadkie siedliska roślinne. Smółka podkreślił także wagę zachowania tradycji gospodarowania pasterskiego na terenach górskich, które są ściśle związane z wielowiekowymi zwyczajami lokalnej społeczności.

Kulturowy wypas owiec polega na prowadzeniu wypasu określonych ras owiec: polskiej górskiej, cakiel podhalański, odmiany barwnej polskiej owcy górskiej lub ich mieszańców. Obszary wypasu są dokładnie określone w regulaminie konkursu i obejmują m.in. łąki na terenach parków narodowych położonych w południowej części regionu. Bacowie ze swoimi stadami będą gotowi ruszyć na hale najpóźniej w kwietniu.