Walutowy skandal w Małopolsce: Internetowy kantor z oszustwami na 26 mln zł

Prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie dochodzenie śledcze małopolskich funkcjonariuszy zajmujących się walką z przestępczością gospodarczą dotyczy serii oszustw opiewających na wiele milionów złotych, które miały miejsce przy użyciu internetowej platformy wymiany walut. Szacuje się, że łączne straty spowodowane przez nielegalne działania tego wirtualnego kantoru wynoszą ponad 26 milionów złotych. W efekcie intensywnej pracy śledczej, cztery osoby usłyszały zarzuty prokuratorskie, a wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze.

Służby ścigania z Wydziału do spraw Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie od sierpnia 2018 roku prowadzą dochodzenie w sprawie olbrzymich oszustw finansowych skierowanych przeciwko klientom internetowego biura wymiany walut. Początek śledztwa wiązał się z otrzymaniem przez policję szeregu zgłoszeń od poszkodowanych, którzy informowali o niewykonanych transakcjach przewalutowania za pośrednictwem portalu internetowego. Już na etapie wstępnych działań, śledczy zabezpieczyli aktywa zgromadzone na kontach bankowych firmy obsługującej kantor online, o wartości około 700 tysięcy złotych. W ramach prowadzonych czynności śledczych przeprowadzono wiele operacji, w tym ustalono i przesłuchało kilkaset świadków, zabezpieczono dokumenty oraz nośniki informacji, które poddano szczegółowej analizie eksperckiej z zakresu informatyki, rachunkowości i finansów, zidentyfikowano poszkodowanych oraz dokonano oceny strat.

Dzięki wielomiesięcznej, rzetelnej pracy policji i prokuratury udało się zgromadzić materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie zarzutów czterem osobom. Dnia 26 września 2023 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie, małopolscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 59 i 53 lat oraz 61-letnią kobietę (mieszkańców powiatu wadowickiego oraz Warszawy). W trakcie przeszukań lokali mieszkalnych zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar sztabki srebra, dzieła sztuki uznanych twórców, gotówkę oraz portfele kryptowalutowe, nazywane ledgerami.